Ga naar hoofdinhoud

VENN fv
Brouwerijstraat 31
9620 Zottegem

info@VENN-interior.be

+32 484.65.78.38 (Nina Roest)
+32 472.50.07.81 (Evelien Petit)

BTW-nummer: 075.6921.187

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van VENN, een FV met maatschappelijke zetel te Brouwerijstraat 31 9620 Zottegem, BTW BE 075.6921.187, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online of na een bezoek (na afspraak) aan het atelier te Oosterzele aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van VENN moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door VENN aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO. De prijzen op de website zijn zonder btw gezien VENN een kleine onderneming is, niet onderworpen aan btw.

De vermelde prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals beschreven in de begeleidende tekst. De bijhorende foto’s zijn ook decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

De leveringskosten zijn afhankelijk van het aantal aangekochte producten, de grootte en de afstand, zie art. 5 van de Algemene Voorwaarden. 

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden VENN niet. VENN is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. VENN is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact met ons op te nemen via mail info@VENN-interior.be, telefonisch of via het contactformulier.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door VENN. VENN kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

De Klant kan goederen aankopen via de website of tijdens een bezoek aan ons atelier te Oosterzele na afspraak.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • Directe bankoverschrijving
  • Bancontact/Mister Cash
  • Payconic of andere bankapp bij ophaling, tot 500 euro (bij afspraak in het atelier)
  • Contant tot 250 euro (bij afspraak in het atelier)

Wij beschikken niet over een betaalterminal op onze afhaallocatie.

VENN is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel kunnen worden afgehaald in ons atelier te Oosterzele na afspraak, of kunnen geleverd worden binnen de Europese Unie. U kan de keuze aanduiden tijdens het verwerken van de aankoop op de webshop. Na het plaatsen van jouw bestelling neemt VENN telefonisch of per mail contact op met jou om de leveringsmodaliteiten te bespreken.

Voor leveringen van meubels binnen België beschikken we over een eigen bezorgservice. Afhankelijk van de afstand worden kleinere objecten mogelijks verzonden, dit met de grootste zorg. Voor leveringen binnen de Europese Unie werken we samen met verschillende transportbedrijven en zoeken de beste prijs-kwaliteitverhouding voor uw bestemming. De Klant is natuurlijk ook vrij om zelf een transporteur te kiezen. Al onze artikelen worden kwalitatief verpakt voor verzending of transport.

De prijs van de verzending of het transport hangt af van de afstand, de aard en het aantal aangekochte artikelen. Leveringen in de gemeenten Oosterzele, Zwalm, Sint-Lievens-Houtem, Wetteren, Zottegem en Herzele zijn gratis vanaf 250 euro. Met een beetje geluk brengen we zelf bestellingen onder de 250 euro gratis naar jouw huis. Leveringen binnen België zijn gratis vanaf een aankoopbedrag van 1500 euro.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen vier weken na ontvangst van de betaling van het volledige aankoopbedrag.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan VENN. Dit moet gebeuren binnen de 48u na levering.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door VENN was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van VENN. De artikelen worden pas geleverd indien de volledige aankoopsom werd betaald door de Klant.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij VENN.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant VENN per post op het adres Brouwerijstraat 31 9620 Zottegem, of via mailadres info@VENN-interior.be via een ondubbelzinnige verklaring (model beschikbaar op de website) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan VENN heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan VENN, Heistraat 105a 9860 Oosterzele. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. Er kan eveneens overeengekomen worden dat VENN zorgt voor de afhaling van de goederen tegen een vergoeding. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat met alle toebehoren. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt VENN zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal VENN alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, exclusief leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat VENN alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

VENN betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie van 1 jaar (termijn voor tweedehandsgoederen) geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

De Klant dient contact op te nemen met VENN via info@VENN-intorior.be of +32 484.65.78.38 en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan VENN.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant VENN zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van VENN is bereikbaar op het telefoonnummer +32 484.65.78.38 (maandag, vrijdag en zaterdag tijdens kantooruren) of +32 472.50.07.81 (dinsdag, vrijdag en zaterdag tijdens kantooruren) via e-mail op info@VENN-interior.be of per post op het adres Brouwerijstraat 31, 9620 Zottegem. 

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, VENN, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door de Klant meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: De uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven (na aanmelding voor deze nieuwsbrief), reclame- en/of marketingdoeleinden.

De Klant beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan de Klant via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan VENN FV (Brouwerijstraat 31 9620 Zottegem, info@VENN-interior.be) gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kan de Klant ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: de Klant kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan de Klant zich steeds richten tot VENN FV Brouwerijstraat 31 9620 Zottegem, info@VENN-interior.be.

Wij behandelen de gegevens van de Klant als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

VENN houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@VENN-interior.be of +32 484.65.78.38 (maandag, vrijdag en zaterdag tijdens kantooruren) of +32 472.50.07.81 (dinsdag, vrijdag en zaterdag tijdens kantooruren).

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van de computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van de computer of op het mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer de Klant een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Er wordt gebruik gemaakt van:

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in.

 

De Klant kan de internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat de Klant een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van de harde schijf worden verwijderd.  Dit kan de Klant doen via de instellingen van de browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat de Klant bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat de Klant akkoord met het gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door VENN om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van VENN. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

VENN heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Een kopie van dit Reglement en de toegang tot de klachtenprocedure van UNIZO is beschikbaar via https://www.unizo.be/uw-webshop-juridisch-waterdicht-dankzij-het-unizo-e-commercelabel.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan VENN FV Brouwerijstraat 31 9620 Zottegem, info@VENN-interior.be,

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

Datum :

Handtekening van consument(en):

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Winkelwagen
Zoeken